FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Tea Balog
glasova: 18
bodova: 8
2. Boris Frković
glasova: 14
bodova: 6
3. Sandra Štimac
glasova: 13
bodova: 4
4. [N] Neven Jurkovic
glasova: 13
bodova: 1
5. Enis Uletilović
glasova: 7
bodova: 1
6. Marko Gverić
glasova: 6
bodova: 1
7. [F][N] Kristina Oberling
glasova: 4
bodova: 1
8. Nataša Prijić
glasova: 4
bodova: 1
9. Marina Puh
glasova: 4
bodova: 1
10. Marko Tarade
glasova: 4
bodova: 1