FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Igor Boškić
glasova: 26
bodova: 8
2. Marko Čolić
glasova: 13
bodova: 6
3. Staša Sahman
glasova: 12
bodova: 4
4. Tea Balog
glasova: 11
bodova: 1
5. Nataša Bencic
glasova: 8
bodova: 1
6. Nikola Sekulić
glasova: 4
bodova: 1
7. [F] Martina Salov
glasova: 4
bodova: 1
8. Marija Šalković
glasova: 1
bodova: 1
9. maja ribarić
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana
10. Dejan Svitlić
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana