FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Luka Škrgulja
glasova: 15
bodova: 8
2. gordana lakic
glasova: 14
bodova: 6
3. jure zivkovic
glasova: 9
bodova: 4
4. [N] ante gašpar
glasova: 8
bodova: 1
5. Enis Uletilović
glasova: 7
bodova: 1
6. Suzana Čelić
glasova: 7
bodova: 1
7. milan kokeza
glasova: 7
bodova: 1
8. Marija Renje
glasova: 6
bodova: 1
9. Barbara Dužaić
glasova: 6
bodova: 1
10. Filip Dizdar
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana