FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Kristina Held
glasova: 13
bodova: 8
2. [N] Igor Apostolovski
glasova: 12
bodova: 6
3. Jovana Miletic
glasova: 10
bodova: 4
4. [F][N] Marko Marinković
glasova: 10
bodova: 1
5. Marijan Ivičević-Bakulić
glasova: 8
bodova: 1
6. Boris Frković
glasova: 8
bodova: 1
7. [F] Filip Gržinčić
glasova: 7
bodova: 1
8. Ivana Orač
glasova: 4
bodova: 1
9. Darko Ričko
glasova: 3
bodova: 1
10. maja ribarić
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana