FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Iva Knežević
glasova: 15
bodova: 8
2. Luka Šimunjak
glasova: 12
bodova: 6
3. Helena Kezerić
glasova: 8
bodova: 4
4. Mirella Milat
glasova: 5
bodova: 1
5. Mia Batinić
glasova: 5
bodova: 1
6. [F] Filip Gržinčić
glasova: 4
bodova: 1
7. Martin Klanfar
glasova: 3
bodova: 1
8. Tea Dalić
glasova: 2
bodova: 1
9. Adriana Karas
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana
10. Filip Vetengl
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana