FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [F][N] Igor Glavaš
glasova: 23
bodova: 8
2. [F][N] Martina Škrobot
glasova: 17
bodova: 6
3. Staša Sahman
glasova: 12
bodova: 4
4. Jure Vukadin
glasova: 10
bodova: 1
5. Blaženka Stajić
glasova: 7
bodova: 1
6. [N] Lidija Vrečar Mišćin
glasova: 7
bodova: 1
7. Tamara Šneman
glasova: 1
bodova: 1
8. Sonja Baišić
glasova: 0
bodova: 1
9. Filip Vetengl
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana