FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [F][N] Ivo Šišević
glasova: 28
bodova: 8
2. Aleksandra Markovic
glasova: 15
bodova: 6
3. Iva Kreković
glasova: 15
bodova: 4
4. Mario Pejaković
glasova: 13
bodova: 1
5. Suzana Čelić
glasova: 10
bodova: 1
6. [F] Martina Salov
glasova: 7
bodova: 1
7. Ivan Jovanović
glasova: 6
bodova: 1
8. Maja Rašić
glasova: 4
bodova: 1
9. Sanjin Hadžić
glasova: 3
bodova: 1
10. Sanjin Brkić
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana