FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Iva Petrović
glasova: 18
bodova: 8
2. Kristijan Keretić
glasova: 15
bodova: 6
3. Slavko Slovinac
glasova: 13
bodova: 4
4. Boris Frković
glasova: 11
bodova: 1
5. [F][N] Kristina Oberling
glasova: 5
bodova: 1
6. Korisnik 1168
glasova: 4
bodova: 1
7. Jure Vukadin
glasova: 4
bodova: 1
8. Stipe Baljkas
glasova: 2
bodova: 1
9. Nikola Sekulić
glasova: 2
bodova: 1
10. Danijel Bagić
glasova: 0
bodova: 1