FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. [F][N] Igor Brautović
glasova: 13
bodova: 8
2. Darko Ričko
glasova: 9
bodova: 6
3. [N] Neven Jurkovic
glasova: 8
bodova: 4
4. gordana lakic
glasova: 7
bodova: 1
5. Dajana Sakač
glasova: 6
bodova: 1
6. Ivana Sušilović
glasova: 5
bodova: 1
7. [F][N] Kristina Oberling
glasova: 4
bodova: 1
8. [F] Kristinka Baglama
glasova: 4
bodova: 1
9. [N] Ivana Miletić
glasova: 3
bodova: 1
10. Boris Frković
glasova: 2
bodova: 1