FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Josip Ledinšćak
glasova: 10
bodova: 8
2. Marko Gverić
glasova: 9
bodova: 6
3. Tomislav Ladišić
glasova: 8
bodova: 4
4. Aleksandra Markovic
glasova: 8
bodova: 1
5. Josip Stegić
glasova: 5
bodova: 1
6. Karmela Kortizija
glasova: 5
bodova: 1
7. Marijan Ivičević-Bakulić
glasova: 4
bodova: 1
8. Tomislav Mataić
glasova: 4
bodova: 1
9. Ivan Tadić
glasova: 3
bodova: 1
10. maja ribarić
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana