FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Kristijan Keretić
glasova: 30
bodova: 8
2. [N] ante gašpar
glasova: 15
bodova: 6
3. Suzana Čelić
glasova: 12
bodova: 4
4. jasenka arbanas
glasova: 10
bodova: 1
5. [F][N] Igor Brautović
glasova: 8
bodova: 1
6. Dalibor Talajić
glasova: 7
bodova: 1
7. Ranko Bujić
glasova: 5
bodova: 1
8. Lara Čatipović
glasova: 4
bodova: 1
9. Darko Ričko
glasova: 3
bodova: 1
10. Marko Čolić
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana