FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Nada Maleš
glasova: 27
bodova: 8
2. [F][N] Igor Brautović
glasova: 16
bodova: 6
3. Željko Milaković
glasova: 13
bodova: 4
4. Lara Čatipović
glasova: 10
bodova: 1
5. [N] Goran Hrubi
glasova: 10
bodova: 1
6. [F] Kristinka Baglama
glasova: 5
bodova: 1
7. [F][N] Goran Kovacevic
glasova: 4
bodova: 1
8. siniša brnad
glasova: 3
bodova: 1
9. Elvis Borovina
glasova: 1
bodova: 1
10. sonja mujačić
glasova: diskvalificirana
bodova: diskvalificirana