FOTOGLADIJATOR – REZULTATI PROŠLOG KRUGA


Rezultati
1. Goran Berovic
glasova: 16
bodova: 8
2. Iva Knežević
glasova: 13
bodova: 6
3. [N] Ivana Miletić
glasova: 8
bodova: 4
4. Mario Blažević
glasova: 7
bodova: 1
5. [F] Daniel Lovric
glasova: 6
bodova: 1
6. Ena Belamarić
glasova: 6
bodova: 1
7. maja ribarić
glasova: 4
bodova: 1
8. Dražen Samardžić
glasova: 4
bodova: 1
9. Ksenija Spanec
glasova: 2
bodova: 1
10. Đurđica Baić
glasova: 2
bodova: 1