Fotosofi u akciji

 

Fotosof Roman Kos u akciji Oko svijeta

srpanj 2008. - veljača 2009.