Uvjeti članstva i korištenja Fotosofia.info internet stranice

Prihvaćate li sljedeće uvjete članstva i korištenja (u daljnjem tekstu Uvjeti) Fotosofia.info internet stranice (u daljnjem tekstu Stranica):

1. Član Stranice (u daljnjem tekstu Član) je svatko tko je prihvatio Uvjete članstva i korištenja Stranice. Članstvo na Stranici otvorenog je tipa, s tim da maloljetne osobe prijavom na Stranicu izjavljuju da za prijavu na Stranicu, kao i za sprovođenje svih aktivnosti na Stranici (primjerice postavljanje fotografija, prijave na fotonatječaje, pisanje komentara...) imaju pristanak skrbnika.

2. Na Stranicu se smiju postavljati isključivo fotografski radovi i radovi kojima je fotografija ishodište (neovisno o stupnju digitalne manipulacije). Na stranicu se ne smiju postavljati presnimke/reprodukcije djela drugih dvodimenzionalnih vizualnih umjetnosti bez da su ta fotografirana djela vidljivo promijenjena i nadograđena fotografskim tehničkim zahvatima. Skrećemo pozornost članovima da za presnimke/reprodukcije tuđih djela, uključujući tuđa fotografska djela, provjere pravne aspekte kako ne bi povrijedili prava autora djela kojeg reproduciraju.

3. U svoj profil Član treba postaviti svoju ID fotografiju i biografiju s težištem na fotografskim iskustvima.

4. Član koji postavlja sadržaje na Stranicu izjavljuje da je to što je postavio njegov autorski rad i da za njega posjeduje sve potrebne dozvole za objavljivanje.

5. Na Stranicu je zabranjeno postavljati sadržaje koji krše hrvatske ili međunarodne zakone, te one koji su rasističkog, šovinističkog, ili na drugi način malignog karaktera.

6. Član izjavljuje da na fotografijama koje je postavio na Stranicu nema potraživanja trećih osoba.

7. Vlasnik Stranice (u daljnjem tekstu Vlasnik) i njegovi partneri ne odgovaraju za fotografije i ostale sadržaje koje Član postavi na Stranicu i ograđuju se od bilo kakvih potraživanja vezanih uz sadržaje koje Član postavi na Stranicu. Ukoliko Član prekrši bilo koju od točaka 4, 5 i 6, preuzima punu odgovornost, te u slučaju bilo kakve nastale štete plaća sve nastale troškove. Ukoliko bi Vlasnik iz nepredviđenih razloga trebao isplatiti bilo kakvu vrstu naknade vezane uz Članove aktivnosti na stranici i/ili uz Članovo kršenje bilo koje od točaka 4, 5 i 6, Član prihvaća da Vlasniku, ili umjesto Vlasnika direktno potražitelju, isplati traženu naknadu i ostale nastale troškove.

8. Član prepušta pravo reproduciranja, distribucije i predstavljanja javnosti fotografija postavljenih na Stranicu, u bilo kojem elektroničkom, tiskovnom ili inom obliku i mediju, višekratno, prostorno i vremenski neograničeno, samo za svrhu promidžbe Stranice, te se odriče prava na potraživanje autorske naknade za takvu uporabu. U slučajevima kad se ne radi o presnimci dijela Stranice, već o izdvajanju rada nekog od Članova, mediju koji objavljuje dotičnu fotografiju će biti napomenuto da se uz rad treba objaviti ime dotičnog Člana. Ukoliko to medij koji je fotografiju/e objavio ne učini, Član se odriče bilo kakvih financijskih ili inih potraživanja od Vlasnika.

9. Zabranjeno je višestruko se prijavljivati na Stranicu i postavljati više od jedne svoje galerije.

10. Član odgovara za svoje pristupne podatke i u slučaju bilo kakve štete nastale s njegovog korisničkog računa na Stranici (u daljnjem tekstu Račun) plaća sve nastale troškove. Stoga Član u 'Registraciji članova' treba dati točne i potpune podatke.

11. Član prihvaća da mu Vlasnik i administratori šalju newslettere i obavjesti o novostima i aktivnostima vezanima uz Stranicu, te da ga kontaktiraju u slučaju potrebe.

12. Član izjavljuje da će fotografije postavljene na Stranicu komentirati u najboljoj namjeri, maksimalno se trudeći davati konstruktivnu kritiku, te da neće pisati nesvrsishodne komentare, komentare uvredljivog sadržaja ili uvredljive odgovore na već napisane komentare.

13. Zabranjeno je više od jednom procjenjivati pojedinu fotografiju, bez kriterija procjenjivati fotografije na stranici i u procjenjivanju fotografija bez kriterija favorizirati određene članove stranice.

14. Članu je zabranjeno sprovođenje bilo kakvih marketinških aktivnosti na Stranici, a ukoliko se to dogodi, Član prihvaća Vlasniku platiti oglasni prostor veličine na kojoj je objavio marketinšku poruku.

15. Zabranjen je bilo koji oblik uzemiravanja registriranih na Stranici.

16. Svima koji budu kršili navedena pravila, administrator će bez objašnjenja deaktivirati Račun.

17. Vlasnik Stranice i administratori zadržavaju pravo da sa Stranice bez obrazloženja uklone postavljene sadržaje i Račune koje iz bilo kojeg razloga procijene nepoželjnima.

18. Osim sadržaja predviđenih da ih Član može administrirati (tj. svojevoljno postavljati, mijenjati i brisati), sadržaji postavljeni na Stranicu više se ne mogu ukloniti i ostaju na Stranici i nakon deaktivacije Računa. Stoga upozoravamo Člana da prije postavljanja fotografija na Stranicu dobro promisli i provjeri s trećim stranama (modelima i ostalima koji bi ga mogli tražiti da se određena fotografija ukloni) da li postavljene fotografije smiju trajno ostati na Stranici, jer svaka postavljena fotografija može ući u rubrike iz kojih Član fotografije više neće moći obrisati (primjerice rubrike Fotografija dana/tjedna, Hoykin izbor, FOTOnatječaji, FOTOgladijator, Savjeti, Hall of fame, razne rang liste...).

19. Vlasnik i administratori zadržavaju pravo nenajavljenih izmjena ovih Uvjeta. Izmijenjeni Uvjeti odnose se i na Članove koji ih, budući da već imaju otvoren Račun, možda nisu pročitali. Skrećemo pozornost Članovima da povremenim provjerama ovih Uvjeta budu s njima u tijeku.

20. Vlasnik i administratori zadržavaju pravo nenajavljenih promjena izgleda Stranice i njenog eventualnog gašenja.

21. Član se odriče bilo kakvog prava žalbe, tužbe ili sličnog ukoliko mu Vlasnik ili administratori uklone na Stranicu postavljene sadržaje i Račun.

22. Ako ne bude pokazivao aktivnost 4 mjeseca, Račun će prema potrebi bit deaktiviran, u slučaju čega Član može tražiti reaktivaciju Računa.