UVJETI ČLANSTVA I KORIŠTENJA FOTOSOFIA.INFO INTERNET STRANICE - STATUS GOST

Prihvaćate li sljedeće uvjete članstva u statusu 'Gost' i korištenja (u daljnjem tekstu Uvjeti) Fotosofia.info internet stranice (u daljnjem tekstu Stranica):

1. Članom Stranice u statusu Gosta (u daljnjem tekstu Gost) se smatra svatko tko je prihvatio Uvjete članstva u statusu 'Gost' i korištenja Stranice. Članstvo na Stranici je otvorenog tipa, s time da maloljetne osobe prijavom na Stranicu izjavljuju da za prijavu na stranicu, kao i za sprovođenje svih aktivnosti na stranici (primjerice postavljanje fotografija, pisanje komentara...) imaju pristanak skrbnika.

2. Na Stranicu se smiju postavljati isključivo fotografski radovi i radovi kojima je fotografija ishodište (neovisno o stupnju digitalne manipulacije). Na stranicu se ne smiju postavljati presnimke/reprodukcije djela drugih dvodimenzionalnih vizualnih umjetnosti bez da su ta fotografirana djela vidljivo promijenjena i nadograđena fotografskim tehničkim zahvatima. Skrećemo pozornost članovima da za presnimke/reprodukcije tuđih djela, uključujući tuđa fotografska djela, provjere pravne aspekte kako ne bi povrijedili prava autora djela kojeg reproduciraju.

3. U svoj profil Gost treba postaviti svoju ID fotografiju i biografiju (poželjno s težištem na fotografskim iskustvima).

4. Gost koji postavlja sadržaje na Stranicu izjavljuje da je to što je postavio njegov autorski rad i da za njega posjeduje sve potrebne dozvole za objavljivanje.

5. Na Stranicu je zabranjeno postavljati sadržaje koji krše hrvatske ili međunarodne zakone, te one koji su rasističkog, šovinističkog, ili na drugi način malignog karaktera.

6. Gost izjavljuje da na fotografijama koje je postavio na Stranicu nema potraživanja trećih osoba.

7. Ukoliko Gost prekrši bilo koju od točaka 4,5 i 6, preuzima punu moralnu i inu odgovornost, te u slučaju bilo kakve nastale štete plaća sve nastale troškove. Vlasnik Stranice i njegovi partneri ne odgovaraju za fotografije koje postavljaju Gosti i ograđuju se od bilo kakvih potraživanja vezanih uz fotografije postavljene na Stranicu.

8. Gost prepušta pravo reproduciranja, distribucije i predstavljanja javnosti fotografija postavljenih na Stranicu, u bilo kojem elektroničkom, tiskovnom ili inom obliku i mediju, višekratno, prostorno i vremenski neograničeno, samo za svrhu promidžbe Stranice, te se za takvu uporabu odriče honorara u bilo kojem obliku ili prava na potraživanje autorske naknade. U slučajevima kad se ne radi o presnimci dijela Stranice, već o izdvajanju rada nekog od Gostiju, mediju koji objavljuje dotičnu fotografiju će biti napomenuto da se uz rad treba objaviti ime dotičnog Gosta. Ukoliko to medij koji je fotografiju/e objavio ne učini, Član se odriče bilo kakvih financijskih ili inih potraživanja od vlasnika Stranice.

9. Zabranjeno je višestruko se prijavljivati na Stranicu i postavljati više od jedne svoje galerije.

10. Gost je u 'Registraciji gostiju' obavezan dati točne i potpune podatke kako bi ga vlasnik Stranice i administratori u slučaju potrebe mogli kontaktirati. Gost prihvaća da mu vlasnik Stranice i administratori šalju obavjesti o novostima i aktivnostima vezanima uz stranicu, te da ga kontaktiraju u slučaju potrebe. Gost odgovara za svoje pristupne podatke i u slučaju bilo kakve štete nastale s njegovog korisničkog računa na Stranici (u daljnjem tekstu Račun) plaća sve nastale troškove.

11. Gost izjavljuje da će fotografije postavljene na Stranicu komentirati u najboljoj namjeri, maksimalno se trudeći davati konstruktivnu kritiku, te da neće pisati nesvrsishodne komentare, komentare uvredljivog sadržaja ili uvredljive odgovore na već napisane komentare.

12. Zabranjeno je više od jednom procjenjivati pojedinu fotografiju, bez kriterija procjenjivati fotografije na stranici i u procjenjivanju fotografija bez kriterija favorizirati određene članove stranice.

13. Gostima je zabranjeno sprovođenje bilo kakvih marketinških aktivnosti na Stranici, a ukoliko se to dogodi, dotični Gost je dužan Vlasniku platiti oglasni prostor veličine na kojoj je objavio marketinšku poruku.

14. Zabranjen je bilo koji oblik uzemiravanja Članova i Gostiju Stranice.

15. Svima koji budu kršili navedena pravila, administrator će bez objašnjenja deaktivirati Račun.

16. Vlasnik Stranice i administratori zadržavaju pravo da sa Stranice bez obrazloženja uklone postavljene sadržaje i Račune koje iz bilo kojeg razloga procijene nepoželjnima.

17. Osim sadržaja predviđenih da ih Gost može administrirati (tj. svojevoljno postavljati, mijenjati i brisati), sadržaji postavljeni na Stranicu se više ne mogu ukloniti i ostaju na Stranici i nakon deaktivacije Računa.

18. Vlasnik Stranice i administratori zadržavaju pravo nenajavljenih izmjena ovih Uvjeta. Izmijenjeni Uvjeti se odnose i na Goste koji ih, budući da već imaju otvoren Račun, možda nisu pročitali. Skrećemo pozornost Gostima da povremenim provjerama ovih Uvjeta budu s njima u tijeku.

19. Vlasnik Stranice i administratori zadržavaju pravo nenajavljenih promjena izgleda Stranice i njenog eventualnog gašenja.

20. Gost se odriče bilo kakvog prava žalbe, tužbe ili sličnog ukoliko mu Vlasnik Stranice i/ili administratori uklone postavljene sadržaje i Račun.

21. Računi koji ne budu pokazivali aktivnost 4 mjeseca će biti deaktivirani.