Index galerije

Lista pozicionira članove prema visini indexa njihove galerije. Index galerije je generiran u skladu s visinom procjena koje je član ikad dobio za fotografije postavljene u svoju galeriju (i za one koje mu više nisu u galeriji). Procjene dobivene na natječajima se ne računaju. Član je prikazan na listi kad u galeriji ima najmanje 15 fotografija i kad mu aktivnosni bodovi prelaze prag. Više o aktivnosnim bodovima možete pročitati u rubrici '5 najaktivnijih'.


Rang Ime i prezime Index
1. [F][N] Roberto Pavic 2,10
2. [N][V] Željko Oskoruš 2,05
3. Ivica Dujić 2,05
4. [F][N][V] Igor Glavaš 2,03
5. Ratomir dr. Radomirović 1,99
6. [V] vladimir curcin 1,98
7. [V] Aida Antic 1,97
8. [F][V] Krume Ivanovski 1,97
9. [F][V] Igor Brautović 1,96
10. [V] Kamilo Štojs 1,93
11. Elvis Karahmetović 1,93
12. [V] ljiljana čičić 1,92
13. [N][V] Siniša Jakopec 1,91
14. [V] Šime Modrić 1,91
15. [V] Zoran Ivanović 1,90
16. [N][V] Zoran Rudec 1,90
17. antonia vodanović 1,90
18. [V] Renato Bareta 1,89
19. [F][V] Vedran Petak 1,87
20. [F][V] Rene Švigir 1,87

Prva Prethodna Sljedeća Posljednja