Index galerije

Lista pozicionira članove prema visini indexa njihove galerije. Index galerije je generiran u skladu s visinom procjena koje je član ikad dobio za fotografije postavljene u svoju galeriju (i za one koje mu više nisu u galeriji). Procjene dobivene na natječajima se ne računaju. Član je prikazan na listi kad u galeriji ima najmanje 15 fotografija i kad mu aktivnosni bodovi prelaze prag. Više o aktivnosnim bodovima možete pročitati u rubrici '5 najaktivnijih'.


Rang Ime i prezime Index
1. [F] Igor Glavaš 2,02
2. [V] vladimir curcin 1,98
3. Halil Karahmetović 1,97
4. [N][V] Mladen Božičković 1,96
5. [F][Z] Igor Brautović 1,96
6. [N] Elvis Karahmetović 1,95
7. [N][V] Sandra Stipan 1,93
8. [N][V] Margarita Biskup 1,91
9. [N] Zoran Rudec 1,91
10. [V] Tomislav Kovacevic 1,89
11. [N][V] antonia vodanović 1,89
12. jasenka arbanas 1,88
13. [V] Tanja Jović 1,88
14. [V] zeljko budimir 1,87
15. [F][V] Rene Švigir 1,86
16. Jelena Gotovac 1,85
17. [V] Aida Redzepagic 1,83
18. [V] Ksenija Škorić 1,82
19. Frano Jerkan 1,80
20. Ivan Vukušić 1,79

Prva Prethodna Sljedeća Posljednja