Index galerije

Lista pozicionira članove prema visini indexa njihove galerije. Index galerije je generiran u skladu s visinom procjena koje je član ikad dobio za fotografije postavljene u svoju galeriju (i za one koje mu više nisu u galeriji). Procjene dobivene na natječajima se ne računaju. Član je prikazan na listi kad u galeriji ima najmanje 15 fotografija i kad mu aktivnosni bodovi prelaze prag. Više o aktivnosnim bodovima možete pročitati u rubrici '5 najaktivnijih'.


Rang Ime i prezime Index
1. Marko Vučenik 2,07
2. [N] Siniša Jakopec 2,03
3. Samir Zahirović 2,03
4. [V] ljiljana čičić 2,00
5. [F][N] Igor Brautović 2,00
6. [N][V] daniela klokočki 1,98
7. [V] zvonko čokljat 1,97
8. [V] Janko Levnaic 1,95
9. [F][V] Zlatko Moškon 1,94
10. [N][V] Ines Habereiter 1,94
11. [V] Antonela Lulić 1,93
12. Marija Petrovic 1,91
13. [V] Jadranka Borovac 1,91
14. Margarita Biskup 1,90
15. [V] Branko Blaga 1,90
16. [F][N] Rene Švigir 1,89
17. [N][V] Merina Čavlin 1,89
18. Dalibor Bakač 1,89
19. [V] Ira Šutina 1,86
20. Vladimir Stojićević 1,84

Prva Prethodna Sljedeća Posljednja