Index galerije

Lista pozicionira članove prema visini indexa njihove galerije. Index galerije je generiran u skladu s visinom procjena koje je član ikad dobio za fotografije postavljene u svoju galeriju (i za one koje mu više nisu u galeriji). Procjene dobivene na natječajima se ne računaju. Član je prikazan na listi kad u galeriji ima najmanje 15 fotografija i kad mu aktivnosni bodovi prelaze prag. Više o aktivnosnim bodovima možete pročitati u rubrici '5 najaktivnijih'.


Rang Ime i prezime Index
1. [V] Mirsad Mujanovic 2,14
2. [V] Marinko Babić 2,10
3. Boris Novković 2,05
4. [V] Željko Oskoruš 2,01
5. [N][V] Siniša Jakopec 2,01
6. Maja Kraljik 2,00
7. [V] ljiljana čičić 2,00
8. [V] vladimir curcin 2,00
9. [V] Aida Antic 2,00
10. Kamilo Štojs 1,99
11. [N][V] Krešimir Prskalo 1,99
12. [F][N][V] Igor Brautović 1,99
13. [V] Ratomir dr. Radomirović 1,97
14. [V] Marija Mrkojević 1,95
15. [V] Ante Odak 1,94
16. [V] Ines Habereiter 1,93
17. [V] Janko Levnaic 1,93
18. [V] Mark Per 1,93
19. [N] Ana Štajcer 1,91
20. [V] Marija Petrovic 1,90

Prva Prethodna Sljedeća Posljednja