Index galerije

Lista pozicionira članove prema visini indexa njihove galerije. Index galerije je generiran u skladu s visinom procjena koje je član ikad dobio za fotografije postavljene u svoju galeriju (i za one koje mu više nisu u galeriji). Procjene dobivene na natječajima se ne računaju. Član je prikazan na listi kad u galeriji ima najmanje 15 fotografija i kad mu aktivnosni bodovi prelaze prag. Više o aktivnosnim bodovima možete pročitati u rubrici '5 najaktivnijih'.


Rang Ime i prezime Index
1. [V] Željko Oskoruš 2,04
2. [V] Aida Antic 2,00
3. [N][V] Siniša Jakopec 2,00
4. Dejana Šaule 2,00
5. [V] Boris Novković 1,99
6. [V] vladimir curcin 1,99
7. [V] ljiljana čičić 1,98
8. [V] MIRJANA BOČINA 1,97
9. [F] Igor Brautović 1,97
10. [V] Irena Naca 1,97
11. Amira Skopljak 1,93
12. [F][V] Zdenko Mlinar 1,91
13. [V] Janko Levnaic 1,90
14. [V] Marija Petrovic 1,90
15. [V] Mark Per 1,89
16. [V] Jadranka Borovac 1,89
17. [F][V] Rene Švigir 1,88
18. [V] Ante Odak 1,87
19. Marko Sopta 1,87
20. [V] Natasa Kovacic 1,86

Prva Prethodna Sljedeća Posljednja