Index galerije

Lista pozicionira članove prema visini indexa njihove galerije. Index galerije je generiran u skladu s visinom procjena koje je član ikad dobio za fotografije postavljene u svoju galeriju (i za one koje mu više nisu u galeriji). Procjene dobivene na natječajima se ne računaju. Član je prikazan na listi kad u galeriji ima najmanje 15 fotografija i kad mu aktivnosni bodovi prelaze prag. Više o aktivnosnim bodovima možete pročitati u rubrici '5 najaktivnijih'.


Rang Ime i prezime Index
1. [V] Željko Padavić 2,08
2. Boris Novković 2,04
3. [V] Diana Junaković 2,03
4. [V] Željko Oskoruš 2,02
5. [N][V] Siniša Jakopec 2,01
6. Dario Kožul 2,00
7. [N][V] Samir Zahirović 2,00
8. [V] Kamilo Štojs 1,99
9. [V] ljiljana čičić 1,99
10. [V] Aida Antic 1,99
11. [V] vladimir curcin 1,99
12. Božo Prlenda 1,99
13. [V] Maja Kraljik 1,96
14. [V] Mark Per 1,92
15. [V] Janko Levnaic 1,91
16. [V] Marija Petrovic 1,91
17. [V] zvonko čokljat 1,90
18. antonia vodanović 1,90
19. [V] Marko Sopta 1,90
20. [F] Rene Švigir 1,88

Prva Prethodna Sljedeća Posljednja