Index galerije

Lista pozicionira članove prema visini indexa njihove galerije. Index galerije je generiran u skladu s visinom procjena koje je član ikad dobio za fotografije postavljene u svoju galeriju (i za one koje mu više nisu u galeriji). Procjene dobivene na natječajima se ne računaju. Član je prikazan na listi kad u galeriji ima najmanje 15 fotografija i kad mu aktivnosni bodovi prelaze prag. Više o aktivnosnim bodovima možete pročitati u rubrici '5 najaktivnijih'.


Rang Ime i prezime Index
1. [N][V] Samir Zahirović 2,03
2. [V] vladimir curcin 2,01
3. [V] ljiljana čičić 2,00
4. [V] Marko Vučenik 1,98
5. daniela klokočki 1,97
6. [V] zvonko čokljat 1,96
7. [F] Matija Peček 1,95
8. Vojislav Stanić 1,95
9. [V] Janko Levnaic 1,95
10. [V] Valentino Čavrag 1,93
11. Mislav Žabarović 1,93
12. [V] Slavko Drobnić 1,93
13. [F] Rene Švigir 1,90
14. [N] Merina Čavlin 1,88
15. [V] darija šesto 1,87
16. [P] Ognjen Karabegovic 1,84
17. Vladimir Stojićević 1,84
18. [F][V] Kristinka Baglama 1,77

Prva Prethodna Sljedeća Posljednja