Index galerije

Lista pozicionira članove prema visini indexa njihove galerije. Index galerije je generiran u skladu s visinom procjena koje je član ikad dobio za fotografije postavljene u svoju galeriju (i za one koje mu više nisu u galeriji). Procjene dobivene na natječajima se ne računaju. Član je prikazan na listi kad u galeriji ima najmanje 15 fotografija i kad mu aktivnosni bodovi prelaze prag. Više o aktivnosnim bodovima možete pročitati u rubrici '5 najaktivnijih'.


Rang Ime i prezime Index
1. [V] Željko Oskoruš 2,03
2. Dejana Šaule 2,00
3. [V] Aida Antic 2,00
4. [V] vladimir curcin 1,99
5. [V] ljiljana čičić 1,98
6. [V] Maja Kraljik 1,94
7. [F][V] Zdenko Mlinar 1,91
8. [N] Zoran Rudec 1,91
9. [F][N] Vedran Sokić 1,91
10. [V] Janko Levnaic 1,90
11. [V] Mark Per 1,90
12. Jadranka Borovac 1,90
13. [V] Ante Odak 1,90
14. [V] Marija Petrovic 1,90
15. [V] zvonko čokljat 1,88
16. [F] Rene Švigir 1,88
17. [V] siniša brnad 1,87
18. Strkov Kiril 1,84
19. [V] Kristina Trupeljak 1,83
20. [V] jasmin položanin 1,82

Prva Prethodna Sljedeća Posljednja