Index galerije

Lista pozicionira članove prema visini indexa njihove galerije. Index galerije je generiran u skladu s visinom procjena koje je član ikad dobio za fotografije postavljene u svoju galeriju (i za one koje mu više nisu u galeriji). Procjene dobivene na natječajima se ne računaju. Član je prikazan na listi kad u galeriji ima najmanje 15 fotografija i kad mu aktivnosni bodovi prelaze prag. Više o aktivnosnim bodovima možete pročitati u rubrici '5 najaktivnijih'.


Rang Ime i prezime Index
1. [V] Željko Oskoruš 2,03
2. [V] Boris Novković 2,02
3. [V] Dario Kožul 2,02
4. [N][V] Siniša Jakopec 2,00
5. [V] Aida Antic 2,00
6. [V] ljiljana čičić 2,00
7. [V] vladimir curcin 1,99
8. [F] Igor Brautović 1,97
9. [V] Darko Kovač 1,97
10. [V] Magdalena Miočev 1,93
11. Mark Per 1,92
12. [V] Marija Petrovic 1,91
13. [F][V] Zlatko Moškon 1,91
14. [V] Janko Levnaic 1,91
15. [N] krunoslav večenaj 1,90
16. [V] Dragan Radujko 1,89
17. [V] siniša brnad 1,88
18. [V] Sabina Vidović 1,88
19. [F] Rene Švigir 1,88
20. [V] Mila Stanoeska 1,86

Prva Prethodna Sljedeća Posljednja