Index galerije

Lista pozicionira članove prema visini indexa njihove galerije. Index galerije je generiran u skladu s visinom procjena koje je član ikad dobio za fotografije postavljene u svoju galeriju (i za one koje mu više nisu u galeriji). Procjene dobivene na natječajima se ne računaju. Član je prikazan na listi kad u galeriji ima najmanje 15 fotografija i kad mu aktivnosni bodovi prelaze prag. Više o aktivnosnim bodovima možete pročitati u rubrici '5 najaktivnijih'.


Rang Ime i prezime Index
1. [F][N] Roberto Pavic 2,11
2. [V] Ivica Dujić 2,05
3. STANE GORTNAR 2,00
4. [N][V] Ivana Todorovic 2,00
5. [V] Željko Oskoruš 2,00
6. Halil Karahmetović 1,97
7. [V] Krume Ivanovski 1,96
8. [V] Aida Antic 1,96
9. [N][V] Mladen Božičković 1,95
10. Elvis Karahmetović 1,94
11. Mirela Pinđak 1,92
12. [N] Zoran Rudec 1,91
13. [V] ljiljana čičić 1,90
14. [N][V] antonia vodanović 1,90
15. [V] jasenka arbanas 1,88
16. [F][N][V] Rene Švigir 1,87
17. [V] Renata Ivanović 1,87
18. Branka Vladić 1,85
19. [N] Zdenko Mlinar 1,85
20. krunoslav perasović 1,83

Prva Prethodna Sljedeća Posljednja