Index galerije

Lista pozicionira članove prema visini indexa njihove galerije. Index galerije je generiran u skladu s visinom procjena koje je član ikad dobio za fotografije postavljene u svoju galeriju (i za one koje mu više nisu u galeriji). Procjene dobivene na natječajima se ne računaju. Član je prikazan na listi kad u galeriji ima najmanje 15 fotografija i kad mu aktivnosni bodovi prelaze prag. Više o aktivnosnim bodovima možete pročitati u rubrici '5 najaktivnijih'.


Rang Ime i prezime Index
1. [F][N][V] Igor Glavaš 2,03
2. [N][V] Željko Oskoruš 2,02
3. [N][V] Aida Antic 1,96
4. [N][V] marino raunić 1,95
5. [N] Zoran Rudec 1,91
6. [V] ljiljana čičić 1,90
7. [V] Margarita Biskup 1,89
8. [N][V] Siniša Jakopec 1,89
9. jasenka arbanas 1,89
10. [F][V] Rene Švigir 1,88
11. Vernes Nasup 1,86
12. Mirna Marić 1,84
13. [V] siniša brnad 1,81
14. [V] Janko Levnaic 1,81
15. [N][V] Snježana Bratanović 1,79
16. [V] Kristijan Jerkovic 1,76
17. [V] Baldo Mirković 1,75
18. [F] Kristinka Baglama 1,74
19. [V] Nikolina Nerat Jukić 1,73
20. ivana zerovnik 1,71

Prva Prethodna Sljedeća Posljednja