Bodovi

Rang lista članova prema bodovima osvojenim na Fotosofia.info FOTOnatječajima, u FOTOgladijatoru, izborom za fotografiju tjedna i dana, te uvrštavanjem u Hoykin izbor.
Član je prikazan na listi kad u galeriji ima najmanje 15 fotografija i kad mu aktivnosni bodovi prelaze prag. Više o aktivnosnim bodovima možete pročitati u rubrici '5 najaktivnijih'.
Sistem bodovanja

Rang Ime i prezime Bodovi
1. Halil Karahmetović 322
2. [F][N][Z] Kristina Oberling 321
3. [N] Ivana Miletić 315
4. [N] Zoran Rudec 177
5. [V] jasenka arbanas 157
6. [N] Elvis Karahmetović 99
7. [N][V] antonia vodanović 96
8. [F][V] Kristinka Baglama 81
9. [N][V] Mia Batinić 66
10. [N] siniša brnad 47
11. [V] vladimir curcin 45
12. [F][V] Rene Švigir 38
13. Jelena Gotovac 35
14. [N] Hrvoje Mareković 33
15. [V] Ksenija Škorić 28
16. [V] Aida Redzepagic 17
17. [V] ivana zerovnik 15
18. Mirko Ramljak 13
19. Siniša Predavac 10
20. [V] Tomislav Kovacevic 10

Prva Prethodna Sljedeća Posljednja