Bodovi

Rang lista članova prema bodovima osvojenim na Fotosofia.info FOTOnatječajima, u FOTOgladijatoru, izborom za fotografiju tjedna i dana, te uvrštavanjem u Hoykin izbor.
Član je prikazan na listi kad u galeriji ima najmanje 15 fotografija i kad mu aktivnosni bodovi prelaze prag. Više o aktivnosnim bodovima možete pročitati u rubrici '5 najaktivnijih'.
Sistem bodovanja

Rang Ime i prezime Bodovi
1. [N][V] Siniša Jakopec 758
2. [V] Aida Antic 644
3. [V] Željko Oskoruš 628
4. [V] ljiljana čičić 270
5. antonia vodanović 213
6. [V] Janko Levnaic 157
7. [F] Kristinka Baglama 146
8. [F] Rene Švigir 129
9. [N][V] Samir Zahirović 115
10. Boris Novković 110
11. [V] vladimir curcin 87
12. [V] Maja Kraljik 86
13. Jelena Gotovac 82
14. [V] Mark Per 82
15. [V] Željko Padavić 80
16. [V] Kamilo Štojs 72
17. [V] Marija Petrovic 54
18. Dario Kožul 54
19. [V] Baldo Mirković 36
20. [V] Marko Sopta 30

Prva Prethodna Sljedeća Posljednja