Bodovi

Rang lista članova prema bodovima osvojenim na Fotosofia.info FOTOnatječajima, u FOTOgladijatoru, izborom za fotografiju tjedna i dana, te uvrštavanjem u Hoykin izbor.
Član je prikazan na listi kad u galeriji ima najmanje 15 fotografija i kad mu aktivnosni bodovi prelaze prag. Više o aktivnosnim bodovima možete pročitati u rubrici '5 najaktivnijih'.
Sistem bodovanja

Rang Ime i prezime Bodovi
1. [V] Aida Antic 737
2. [N][V] Željko Oskoruš 723
3. [F][N] Igor Brautović 498
4. [N] Marinko Babić 236
5. [V] Boris Novković 211
6. [V] Janko Levnaic 160
7. [F] Rene Švigir 130
8. [V] vladimir curcin 102
9. [V] Mark Per 89
10. Kamilo Štojs 73
11. [V] Ante Odak 71
12. [N][V] Merina Čavlin 52
13. Baldo Mirković 46
14. [V] zvonko čokljat 40
15. [V] Kristina Trupeljak 24
16. Dalibor Komadina 10
17. Suzana Grbac 10
18. Doroteja Nikolić 5
19. [V] Ana Lovrinčević 4
20. [V] Antonela Lulić 3

Prva Prethodna Sljedeća Posljednja