Bodovi

Rang lista članova prema bodovima osvojenim na Fotosofia.info FOTOnatječajima, u FOTOgladijatoru, izborom za fotografiju tjedna i dana, te uvrštavanjem u Hoykin izbor.
Član je prikazan na listi kad u galeriji ima najmanje 15 fotografija i kad mu aktivnosni bodovi prelaze prag. Više o aktivnosnim bodovima možete pročitati u rubrici '5 najaktivnijih'.
Sistem bodovanja

Rang Ime i prezime Bodovi
1. [F][N] Roberto Pavic 520
2. [N][V] Mladen Božičković 295
3. [F] Igor Brautović 254
4. [N] Zoran Rudec 237
5. jasenka arbanas 208
6. [N] antonia vodanović 160
7. Elvis Karahmetović 139
8. [N][V] siniša brnad 137
9. Adnan Bubalo 135
10. [V] goran boricic 130
11. [F][V] Rene Švigir 97
12. [V] Mia Batinić 95
13. [F] Antonio Stipinović 81
14. [N][V] Srđan Dunđerović 57
15. [V] vladimir curcin 45
16. [V] Aida Antic 41
17. [V] Željko Oskoruš 33
18. Zdenko Mlinar 28
19. [V] Baldo Mirković 11
20. [V] ljiljana čičić 10

Prva Prethodna Sljedeća Posljednja