Fotonatječaj

powered by Qatar Airways


Tema: Istražimo svijet zajedno

Nagrade: 1. mjesto publika
2.000 kuna
zlatna Fotosofia.info medalja

2. mjesto publika
1.000 kuna
srebrna Fotosofia.info medalja

3. mjesto publika
paket s promo proizvodima sponzora
brončana Fotosofia.info medalja

1. mjesto žiri
2.000 kuna
zlatna Fotosofia.info medalja

2. mjesto žiri
1.000 kuna
srebrna Fotosofia.info medalja

3. mjesto žiri
paket s promo proizvodima sponzora
brončana Fotosofia.info medalja

Članovi koji osvoje gore navedena mjesta dobivaju virtualne medalje u profil i bodove za Fotosofia.info 'Rang listu članova - Bodovi'
   
Žiri: Filip Jančik, izvršni voditelj marketinga i e-prodaje predstavništva Qatar Airwaysa u Hrvatskoj

Gaella Gottwald, likovna umjetnica i kreativni konzultant

Damir Hoyka, samostalni umjetnik, fotograf

Max fotografija po autoru: 3
Početak prijavljivanja fotografija: 11.6.2017. Kraj prijavljivanja fotografija: 15.6.2017.
Početak bodovanja: 16.6.2017. Kraj bodovanja: 20.6.2017.


Rang lista po bodovima publike
Zbroj bodova Bodova za rang listu
1. [F][N][V] Igor Brautović 90 20
2. [N][V] Siniša Jakopec 79 15
3. [F][N] Srđan Dunđerović 77 10
4. [F][N][V] Igor Brautović 77 9
5. [F][N][V] Igor Brautović 73 8
6. Damir Zurub 64 7
7. [N][V] Siniša Jakopec 57 6
8. [N][V] Siniša Jakopec 54 5
9. [F][N] Roberto Pavic 53 4
10. aid besic 49 3
11. [F][N] Srđan Dunđerović 46 1
12. Lea Jurčić 45 1
13. [V] Mirsad Mujanovic 44 1
14. Tomislav Safundžić 43 1
15. Bruno Rački 41 1
16. [F][N] Srđan Dunđerović 40 1
17. Davor Filipan 40 1
18. Saša Lalić 40 1
19. Marino Prpić 40 1
20. Dragan Holcer 39 1
21. Tomislava Grgić 37 1
22. Željko Smešnjak 37 1
23. Vilim Hlušička 36 1
24. Davor Vukovic 35 1
25. Larisa Spahić 35 1
26. Igor Malešević 35 1
27. matija spelic 35 1
28. Josip Ledinšćak 35 1
29. Damir Zurub 35 1
30. Martina Gulin 34 1
31. Dario Kožul 34 1
32. [F] Mislav Mesek 34 1
33. Jan Stojković 34 1
34. Branko Balaško 34 1
35. Ivana Zec 33 1
36. Toni Tomac 33 1
37. Đurđica Banić 32 1
38. Boris Pehar 32 1
39. Juraj Patekar 32 1
40. Matea Podgornjak 32 1
41. [N] Božo Prlenda 32 1
42. Mirjana Šarić 32 1
43. Radmila Trifunovic 32 1
44. Marko Berar 32 1
45. [V] Mirsad Mujanovic 32 1
46. Lovro Dujnić 31 1
47. Filip Ćiković 31 1
48. Dolores Frančišković 31 1
49. [N] krunoslav večenaj 31 1
50. sven rastovac 31 1
51. Frane Medini 31 1
52. Samir Zahirović 31 1
53. Armin Đumišić 31 1
54. Ivan Rebić 31 1
55. Željko Padavić 31 1
56. LJILJANA FERIĆ 31 1
57. Sabina Horvat 30 1
58. Ivor Bulat 30 1
59. Sadika Bajutti 30 1
60. MIRJANA BOČINA 30 1
61. Damir Zurub 30 1
62. MIRJANA BOČINA 30 1
63. Jasmina Kadija 29 1
64. Igor Vupora 29 1
65. Akif Suljić 28 1
66. Haris Kurić 28 1
67. [N] Kristijan Jerkovic 28 1
68. Dora Dvoržak 28 1
69. Katarina Kosanović 28 1
70. Tina Koscec 27 1
71. Martina Krstinic 27 1
72. [P] Ognjen Karabegovic 27 1
73. Ivan Peček 27 1
74. Marija Komar 27 1
75. Igor Malešević 27 1
76. Lovro Dujnić 27 1
77. Danko Crnković 27 1
78. Valerija Kepčija 26 1
79. Radmila Trifunovic 26 1
80. Filip Vobner 26 1
81. Ružica Grgić 26 1
82. Mario Blažević 26 1
83. Ivan Cujic 26 1
84. Vilim Hlušička 26 1
85. [N] Bruno Krčar 26 1
86. Edin Hadžihasić 26 1
87. [F][N] Igor Glavaš 26 1
88. Kristina Slunjski 26 1
89. Hrvoje Cuk 26 1
90. Nikica Petković 26 1
91. Haris Kurić 26 1
92. Josip Ledinšćak 26 1
93. Emina Demirović 25 1
94. Dorian Matišić 25 1
95. Ivor Bulat 25 1
96. Luka Matanić 25 1
97. Leon Sačer 25 1
98. Tomislav Štajduhar 25 1
99. Zlatan Dzino 25 1
100. Maja Kraljik 25 1
101. MIRJANA BOČINA 25 1
102. Marino Lencović 25 1
103. Haris Kurić 25 1
104. Ivan Galić 25 1
105. Ana Dokmanović 24 1
106. Tajana Špehar 24 1
107. Vedrana Milovan 24 1
108. Dragan Holcer 24 1
109. Suzana Krezo 24 1
110. Ana Lukina 24 1
111. Ana Puhac 24 1
112. Ena Rahelić 24 1
113. Zeljka Goricki 24 1
114. Bruno Rački 24 1
115. Tomislav Safundžić 24 1
116. Emil Varga 24 1
117. Antea Miloloža 24 1
118. Dražen Vinko Novak 24 1
119. [N] Valentina Bunic 24 1
120. Zlatan Dzino 24 1
121. [N] Diana Junaković 24 1
122. Denis Smajić 24 1
123. Branimir Vidović 24 1
124. Karolina Benjak 23 1
125. [V] Erna Fučić 23 1
126. Karla Božin 23 1
127. Darko Kovač 23 1
128. ZELJKO VAJAK 23 1
129. Zvonimir Ćapin 23 1
130. Ally Šafradin 23 1
131. Boris Pehar 23 1
132. Besim Bojadžija 23 1
133. Ivana Badalić 23 1
134. Petar Belina 22 1
135. Dora Ćurak 22 1
136. Tea Stilinovic 22 1
137.