FOTOKOMENTATORI

Prijavi svoju galeriju za komentar

U rubrici 'Fotokomentatori' odabrani članovi stranice komentiraju fotografije članova koji su se prijavili za dobiti komentare tako što su na forumsku temu 'Fotokomentatori' postavili link na svoju galeriju. Fotokomentatori između prijavljenih sami odabiru galerije i fotografije na koje žele napisati komentar.

Kako biste Vi, kao i drugi članovi, dobili što više kvalitetnih informacija o svom radu, pozivamo Vas da se uključite u komunikaciju vezanu uz radove koje komentatori odaberu, bez obzira komentiraju li se radovi drugog člana ili Vaši. Budite slobodni na osnovu određene fotografije koja bude komentirana, Vaš komentar usmjeriti na neki intrigantni moment šire teme u fotografiji. Primjerice, ukoliko je komentirana fotografija portret, slobodno proširite raspravu na opću estetiku suvremenog portretiranja - da li i koliko postprodukcijski intervenirati, što dobivamo, a što gubimo određenim postprodukcijskim intervencijama...

Komentatori će utrošiti svoje slobodno vrijeme u najboljoj namjeri da pomognu u napredovanju onima čije fotografije komentiraju. Stoga vjerujemo da će svi čije fotografije odaberu, njihov komentar shvatiti kako je i zamišljen - kao ljubazna pomoć i u slučajevima kad njihovi komentari na fotografiju budu sugerirali uočene pogreške.

Franjo Matković - prvi asistent svih Fotosofia seminara od 2011. godine, pobjednik natječaja Elle Photo Fashion Talent 2013., aktivno snima modne editorijale vodećih domaćih modnih magazina i dizajnerske kampanje.

Vedran Sokić - drugi asistent svih Fotosofia seminara od 2012. godine, usko zainteresiran za Fashion fotografiju, snimao naslovnice i editorijale za Ljepotu i zdravlje, Bleu Homme, Terme Olimia...

Marjan Radović - međunarodno nagrađivan podvodni i action fotograf

Nikica Jeftić - fotoentuzijast posvećen teoriji fotografije i estetike. Član stranice od njezina osnutka 2008. godine, autor mnogih kvalitetnih i konstruktivnih komentara

Komentirane slike i galerije