Novokomentirane fotografije

Anja cancar komentira sliku od Anja cancar: hvala! :)
Anja cancar komentira sliku od Anja cancar: hvala!
Anja cancar komentira sliku od Anja cancar: Hvala vam!! :)
zeljko Oskorus komentira sliku od zeljko Oskorus: Hvala Siniša..
zeljko Oskorus komentira sliku od zeljko Oskorus: Hvala Aida..

HIGHLIGHT

Aida Antić
Za mene je fotografija ljepota, emocija, smisao, trenutak uokviren u priču.

INTERNATIONAL

Erik Johansson
Inspiracija je posvuda, i što možete zamisliti, možete i kreirati / Inspiration is everywhere and what you can imagine is what you can create

Nove galerije

[V] Dunja Ercegovic
Tomislav Gažić
Dorjan Zadković
Sandra Huskić
[V] Petra Tadić