Novokomentirane fotografije

Jelena Vlatkovic komentira sliku od Jelena Vlatkovic: Hvala Olivere! :)
Mladen Bozickovic komentira sliku od Mladen Bozickovic: Zahvaljujem na ocjeni Jelena :)
Janko Levnaic komentira sliku od Kristina Trupeljak: Odličan kadar. Sjajne boje. Vrlo mi se dopada fotografija. Lijepo.
Janko Levnaic komentira sliku od Janko Levnaic: Hvala Željko, Hvala Aida.
Janko Levnaic komentira sliku od Janko Levnaic: Hvala Jelena. Hvala Ljljana.

HIGHLIGHT

Aida Antić
Za mene je fotografija ljepota, emocija, smisao, trenutak uokviren u priču.

INTERNATIONAL

Erik Johansson
Inspiracija je posvuda, i što možete zamisliti, možete i kreirati / Inspiration is everywhere and what you can imagine is what you can create

Nove galerije

[V] Dunja Ercegovic
Tomislav Gažić
Dorjan Zadković
Sandra Huskić
[V] Petra Tadić