Novokomentirano

Igor Brautović komentira: Hvala Janko :)
Lidija Bjekic komentira: Hvala...
Janko Levnaic komentira: Odlična fotografija .
Janko Levnaic komentira: Odlična fotografija .
Janko Levnaic komentira: Odlična fotografija .

HIGHLIGHT

Digitalna fotografija i postprodukcija pružaju mogućnost simbioze prethodnih faza u jedinstven izraz autora poruke sa svim nijansama.
Siniša Brnad

FOTOSOFIA INTERNATIONAL

Fotografija je kao pisanje, malo direktnija, ali također može lagati, izražavati, opisivati... Može te uzbuditi ili razljutiti. / Photography is like writing, a little bit more straight than writing, but in the same way it can lie, express, describe... It can thrill you or make you angry.
Pablo Almansa

Nove galerije

[V] Daniel Antonio Tepuš
Ivana Rudnički
Sande Poposki
Teo Barešić

Fotografija tjedna

Robert Pilepić