Novokomentirano

Baldo Mirković komentira: hvala Aida.Pozdrav!
Antonija Željka Kahlik komentira: Hvala Siniša, imaš pravo, treba obratiti pažnju na svaki detalj. Još jednom zahvaljujem na konstruktivnom komentaru jer tako učimo mi koji manje znamo. Pozdrav
Igor Tomek komentira: Piljenice - selo pokraj Kutine kojeg rijeka Pakra djeli na dva dijela a ima i dva mlina , gumenu branu te pokaznu šumu Josipa Kozarca poznatiju po ¨Teninoj stazi ¨ , Selo u kojem živim i ono je samo po sebi¨fotografski raj¨.
ljiljana čičić komentira: odlična
ljiljana čičić komentira: lijepo

Poznati fotografiraju

Fotografija je izuzetno zahtjevan medij za izražavanje - u jednom zamrznutom kadru moraš imati cijelu priču koja u trenu zamjenjuje stotine riječi.
Stipe Božić

HIGHLIGHT

Fotografija je putovanje kroz vrijeme. Ne postoji put na koji bih pošla bez fotoaparata.
Tijana Lubura

Nove galerije

Nikola Franjić
Katica Letica
Luka Pretegiani
[V] Irena Sedmak

Spotter

Katica Letica

Fotografija tjedna

[V] ljiljana čičić