Novokomentirane fotografije

Vernes Nasup komentira sliku od Sinisa Jakopec: izvrsna, bravo
Zoran Rudec komentira sliku od Zoran Rudec: Hvala Janko i Ljiljana
Sinisa Jakopec komentira sliku od Zlatko Moskon: Izvrsna fotka,žena sa pet lica jedno pravo skriveno sa četri maske...lijepo!
Adnan Julardzija komentira sliku od Adnan Julardzija: Hvala Janko :)
Tajana Dedic-Starovic komentira sliku od Tajana Dedic-Starovic: Hvala ^^

Prijatelji stranice

HIGHLIGHT

Darija Nonveiller-Šesto
Komparativno s drugim medijima poput keramike i slikarstva, fotografija se zasniva na već postojećoj stvarnosti. Izazov fotografa je stvarnost pretvoriti u umjetnost.

INTERNATIONAL

Mehmet Turgut
Fotografija je jedno od 'najmehaničkijih', ali istovremeno najsentimentalnijih zanimanja na svijetu. / Photography is one of the world's most mechanic but at the same time the most sentimental jobs.

Nove galerije

Tomislav Haramincic
Nikola Kovačević
Goran Novačić
Zlatko Greguric
[V] Mirsad Bukvic