Novokomentirane fotografije

Luka Vukovic komentira sliku od Luka Vukovic: Zahvaljujem svima na lijepim komentarima. :)
Luka Vukovic komentira sliku od Luka Vukovic: Zahvaljujem svima na lijepim komentarima. :)
Marko Buntic komentira sliku od Marko Buntic: hvala vam :)
ljiljana cicic komentira sliku od alan grubelic: Izvrsna!
ljiljana cicic komentira sliku od ljiljana cicic: hvala Jozo :))),Jaki Franja,Aida ;))

HIGHLIGHT

Željko Oskoruš
Fotografiji me privlači to što mi omogućuje pamtiti male stvari, izražavati se, bilježiti.

INTERNATIONAL

Erik Johansson
Inspiracija je posvuda, i što možete zamisliti, možete i kreirati / Inspiration is everywhere and what you can imagine is what you can create

Nove galerije

Miha Crnič
Luana Racan
Renato Galeković
Milan Paunovic
[V] Slavica Zarić