Poznati fotografiraju

Fotografija je izuzetno zahtjevan medij za izražavanje - u jednom zamrznutom kadru moraš imati cijelu priču koja u trenu zamjenjuje stotine riječi.
Stipe Božić

HIGHLIGHT

Fotografija je putovanje kroz vrijeme. Ne postoji put na koji bih pošla bez fotoaparata.
Tijana Lubura

Nove galerije

Adriana Galić
Dario Novačko
Goran Rapaić
danijela bolanča

Spotter

Goran Rapaić

Fotografija tjedna

Kamilo Štojs