FOTOSOFIA INTERNATIONAL

Snažna fotografija nas pogađa, jer se povezuje direktno s našim najdubljim emocijama. / Great photography touches us all, because it connects directly with our deep seas of emotions.
Staffan Widstrand

PROizložba

Kad primim fotoaparat ulazim u poseban svijet - vrijeme stane, i nestane strah od bilo kakve vratolomije koja mi omogućuje snimiti željenu fotografiju.
Samo Vidic

Nove galerije

Nada Kekez
Milorad Milun
Ivan Cujic
Marija Kožul

Spotter

Marijana Kujundžić

Fotografija tjedna

Irena Naca

Fotokolumne

Fizika je u detaljima